1000 MaCaM

"Saya percaya; esok sudah tidak boleh mengubah apa yang berlaku hari ini, tetapi hari ini masih boleh mengubah apa yang akan terjadi pada hari esok".

Rabu, 16 Mac 2011

GKB 39: Bahasa dan Dialek Kaum India

Salam perkauman,
Adakah bahasa dapat mempengaruhi budaya masyarakat atau sebaliknya, sehingga bahasa dapat menentukan kemajuan dan “mematikan” budaya bangsa?. Budaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menyatupadukan pelbagai kaum di Malaysia. Dalam kelas saya sendiri terdapat pelbagai kaum, iaitu Melayu, India, Cina, Iban, Kadazan dan sebagainya yang mempunyai budaya yang sama. 
Elemen budaya juga penting dalam menjalankan perdagangan pada zaman dahulu. Sejarahwan J.V. Sebastian, K.T. Thirunavukkarasu, dan A.W. Hamilton merekodkan bahawa Tamil merupakan bahasa yang digunakan dalam perdagangan di Malaysia dan Indonesia semasa zaman dahulu. Oleh sebab itu, selain dialek bumiputera, terdapat juga dialek dalam bahasa Tamil yang hampir sama sebutan dan ejaannya dalam bahasa Melayu. Antara kata-kata Tamil dalam bahasa Melayu adalah seperti berikut:

   
Bahasa Tamil
Bahasa Melayu
Akka
Kakak
Kadai
Kedai
Kappal
Kapal
Katikam
Ketika
Muthu
Mutiara
Nagaram
negara
Purva
Purba
raja
Raja
Suniyam
Sunyi
Tali
Tali
Vakai
Bagai
Bhumi
Bumi
Surya
Suria

Muthu/ mutiara

Kappal/ kapal

Raja/ raja
Bhumi/ bumi

Hal ini demikian kerana pertembungan antara budaya Melayu dengan budaya India menghasilkan budaya baharu melalui proses asimilasi, iaitu dari segi sistem tulisan dan bahasa. Kedatangan buruh atau pedagang India ke Tanah Melayu telah membawa bersama sistem bahasanya dan secara tidak langsung bahasa tersebut terserap ke dalam masyarakat Tanah Melayu. Kedua-dua bahasa tersebut masih digunakan sehingga sekarang, iaitu bahasa Tamil digunakan oleh masyarakat India dan bahasa Melayu digunakan oleh masyarakat Melayu di Malaysia. Tuntasnya, bahasa dan budaya merupakan dua perkara yang berbeza, tetapi kedua-duanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan kerana bahasa merupakan cerminan budaya dan identiti diri penuturnya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan